gratisography-318H WM

Kommunalt avloppsnät

Inom några år påbörjas anläggning av kommunalt vatten- och avloppsnät på Vänersnäs. Starten kommer att ske när Vänersborgs kommun är klara med Vänerkustprojektet etapp 7 som beräknas vara klart 2018. Anslutningsavgiften baseras på More »

No results were found for the requested archive.