Inom några år påbörjas anläggning av kommunalt vatten- och avloppsnät på Vänersnäs. Starten kommer att ske när Vänersborgs kommun är klara med Vänerkustprojektet etapp 7 som beräknas vara klart 2018.

Anslutningsavgiften baseras på flera olika förutsättningar som t.ex. typ av fastighet, tomtyta, bostadsyta och om man har delad eller egen förbindelsepunkt. Det är därför  inte lätt att veta vilken kostnad anslutningen kommer att medföra. Inför kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 21 juni publicerade ttela en artikel där VA-chefen Daniel Larsson redogjorde för ett par exempel. Det ena syns nedan och är förtydligat på vanersborg.se.

I år är avgiften för ett så kallat typhus A 149 801 kronor och om förslaget går igenom höjs den till 157 291 kronor. Ett typhus A är en villa med fem rum och kök på 150 kvadratmeter och en tomt på 800 kvadrat.

Jag hade för avsikt att uppskatta anslutningsavgiften för vår fastighet (8 rum och kök, boyta 236 kvm och tomtyta 2791 kvm) baserat på uppgifterna ovan men jag avbröt det försöket eftersom eventuella felaktiga tolkningar av taxan riskerar att skrämma folk i onödan.

Uppdatering
Efter postning av detta inlägg skickade jag en fråga till VA-verket om uppskattad anslutningsavgift för vår fastighet och fick överraskande nog ett snabbt svar.

Fastighetsytan på 2791 m² gör att fastigheten kommer upp i maxtaxa, dvs att begränsningsregeln för tomtyteavgift inträder.

Baserat på 2016 års VA-taxa så skulle er fastighet betala en anslutningsavgift på 215 602 kr inklusive moms om det låg inom verksamhetsområde för alla tre vattentjänsterna V, S & D.
Skulle fastigheten ligga inom ett verksamhetsområde för endast vatten och spillvatten så skulle anslutningsavgiften bli 176 813 kr inklusive moms.

Ungefärlig tidsplan:
2020-2021 Grytet, Änden och Hallby mitt
2021-2022 Gardesanna, Anundstorp och Hallby västra
2023-2024 Hallby södra, Hallby östra, Lunden, Kyrkbyn, Näs,  Vänersnäs-Åker
2024 Puketorp och Hönsemaden