gratisography-318H WM

Inom några år påbörjas anläggning av kommunalt vatten- och avloppsnät på Vänersnäs. Starten kommer att ske när Vänersborgs kommun är klara med Vänerkustprojektet etapp 7 som beräknas vara klart 2018. Anslutningsavgiften baseras på flera olika förutsättningar som t.ex. typ av fastighet, tomtyta, bostadsyta och om man har delad eller egen förbindelsepunkt. Det är därför  inte lätt att […]